Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 59.7 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 64 m²
 • 3.06 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 263.7 m²
 • 9.9 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 80.9 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 70.5 m²
 • 5.5 tỷVND