Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 263.7 m²
 • 9.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 809.4 m²
 • 36 tỷVND
C
Đã bán
 • 64 m²
 • 3.06 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 1.65 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 59.7 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 56.2 m²
 • 2.45 tỷVND