Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 49.93 m²
 • 2.55 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 66.1 m²
 • 10.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 41.2 m²
 • 8.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 13.5 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 149.54 m²
 • 16.5 tỷVND
F
 • 8
 • 8
 • 108.1 m²
 • 11.2 tỷVND