Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 27 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 70.3 m²
 • 16.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 19.7 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 71.1 m²
 • 10.5 tỷVND