Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66.5 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 3.75 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 56 m²
 • 14.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 33 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 99.6 m²
 • 20.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 8.2 tỷVND