Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 20.14 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 6.9 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 70.51 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 87 m²
 • 17 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 73.5 m²
 • 8.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 4.2 tỷVND