Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 29 m²
 • 1.52 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 30 m²
 • 1.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15.2 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.1 m²
 • 5.3 tỷVND