Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 434.5 m²
 • 270 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 56 m²
 • 17 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 50 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 73 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 89.79 m²
 • 15 tỷVND