Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 38 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 52.3 m²
 • 10.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 2.75 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 52.3 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 22.9 m²
 • 3.65 tỷVND