Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 2.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 3.58 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 44.2 m²
 • 8.7 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 12.2 m²
 • 2.52 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 38 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 5.5 tỷVND