Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.7 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 4
 • 1
 • 127 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 7
 • 7
 • 43.8 m²
 • 7.1 tỷVND