Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 22 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 74 m²
 • 15.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 21 m²
 • 6.1 tỷVND