Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 24.9 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 9
 • 11
 • 75.3 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 4.2 tỷVND