Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 5
 • 75 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 73.6 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.4 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 73.75 m²
 • 12 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.1 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 74.6 m²
 • 7.2 tỷVND