Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 55.2 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31 m²
 • 3.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 4.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 48.5 m²
 • 6.68 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 35 m²
 • 4.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 54.7 m²
 • 6.55 tỷVND