Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 24 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 44.3 m²
 • 6.19 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21.2 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 15.9 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 32.3 m²
 • 9.3 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 24 m²
 • 7.5 tỷVND