Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 78.2 m²
 • 14 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 7.22 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 62 m²
 • 10 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 40.6 m²
 • 4.65 tỷVND