Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 29 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 12.2 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.5 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 87.4 m²
 • 18 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND