Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 22.1 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 42 m²
 • 5.9 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 29 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.5 m²
 • 6 tỷVND