Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 16 m²
 • 2.79 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 23 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 53.7 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 32 m²
 • 6.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 15 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 27 m²
 • 5.4 tỷVND