Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15 m²
 • 1.28 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 44.5 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 30.7 m²
 • 3.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 67.82 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 8.5 tỷVND