Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 21.2 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.51 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 7.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38.8 m²
 • 3.85 tỷVND