Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 7.6 tỷVND
B
 • 39.8 m²
 • 4.34 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 6.25 tỷVND
D
 • 7
 • 5
 • 112 m²
 • 16.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32.2 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 46.4 m²
 • 6.2 tỷVND