Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 63.9 m²
 • 5.85 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 67.8 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 45.4 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 50.6 m²
 • 4.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.85 tỷVND