Nhà đất lân cận

A
 • 118.7 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 59.4 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.7 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.6 m²
 • 7.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 62.9 m²
 • 9.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.9 m²
 • 1.75 tỷVND