Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 54.8 m²
 • 13.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30.9 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 7.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 72.1 m²
 • 19 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 35.9 m²
 • 6.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 9 m²
 • 1.6 tỷVND