Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 53.4 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 16.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 78 m²
 • 8.8 tỷVND
E
 • 6
 • 5
 • 75 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 73.6 m²
 • 11 tỷVND