Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 65.4 m²
 • 5.47 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 65.4 m²
 • 5.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 53.6 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 73.4 m²
 • 5.85 tỷVND
F
 • 120.9 m²
 • 3.2 tỷVND