Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 54 m²
 • 4.99 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.59 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 1.27 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 34 m²
 • 1.25 tỷVND