Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 60.6 m²
 • 10.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56.6 m²
 • 14.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 14.43 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 66 m²
 • 11.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.1 m²
 • 3.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.2 m²
 • 3.3 tỷVND