Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 166 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 43.6 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 77.3 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 23.6 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 56.3 m²
 • 8.5 tỷVND