Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 3
 • 40 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 74.5 m²
 • 23.5 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 49 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 33.4 m²
 • 4.88 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 4.25 tỷVND