Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 3
 • 40 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 34.6 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 151.2 m²
 • 14.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 4.25 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 49 m²
 • 9.5 tỷVND