Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 36.8 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 50.6 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 46 m²
 • 4.64 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 23.7 m²
 • 2.85 tỷVND