Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 37.8 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 113 m²
 • 14.95 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 32.4 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 49 m²
 • 1.6 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.8 tỷVND