Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 3.25 tỷVND
C
 • 15
 • 15
 • 142 m²
 • 15.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 55 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 66.1 m²
 • 10.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 41.2 m²
 • 8.6 tỷVND