Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31.3 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.9 m²
 • 2.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.1 m²
 • 1.66 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 37.4 m²
 • 6.5 tỷVND