Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 8
 • 71 m²
 • 17 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35.6 m²
 • 5.9 tỷVND
C
 • 7
 • 8
 • 71 m²
 • 17 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 68 m²
 • 7.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 49 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.1 m²
 • 2.98 tỷVND