Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 37.8 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 39.6 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.4 m²
 • 2.77 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 41 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16.4 m²
 • 1.17 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 46.4 m²
 • 2.9 tỷVND