Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29.4 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 11
 • 12
 • 90 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 32.7 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 39 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 23.4 m²
 • 3.5 tỷVND