Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 27.5 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 394.41 m²
 • 33.5 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 3.4 tỷVND