Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 72.2 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 3
 • 5
 • 77 m²
 • 14.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 50.6 m²
 • 4.15 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 58.9 m²
 • 4.55 tỷVND