Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 531.8 m²
 • 39.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 15.8 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 52.8 m²
 • 6.8 tỷVND