Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 44.01 m²
 • 7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.32 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 48.9 m²
 • 8.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 23.1 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 18.6 m²
 • 2.5 tỷVND