Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.6 m²
 • 2.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 160 m²
 • 9.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 20.1 m²
 • 6.1 tỷVND
D
 • 62.6 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67.15 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 50.4 m²
 • 6.2 tỷVND