Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 235.4 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 135 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 149.3 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 550 m²
 • 13.8 tỷVND
E
 • 163.2 m²
 • 6.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 117.6 m²
 • 8.3 tỷVND