Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 6.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 29.4 m²
 • 6.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40.4 m²
 • 8.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33.2 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15.4 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 29.6 m²
 • 6.7 tỷVND