Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 3.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 8.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 4
 • 77.4 m²
 • 11.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 7
 • 66.5 m²
 • 7.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 64.5 m²
 • 9.5 tỷVND