Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 68 m²
 • 8.3 tỷVND
B
 • 7
 • 5
 • 63.6 m²
 • 7.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.5 m²
 • 6.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 37.1 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 6.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 5.2 tỷVND