Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.3 m²
 • 2.89 tỷVND
B
 • 7
 • 8
 • 34.6 m²
 • 15.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32.1 m²
 • 6.45 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 43.2 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55 m²
 • 8.6 tỷVND